11/2019

history image

Top 10 doanh nghiệp bền vững ngành sản xuất

tại Lễ Công bố Doanh nghiệp Bền vững năm 2019, Tetra Pak đã được vinh danh một trong mười doanh nghiệp bền vững nhất ngành sản xuất vì những đóng góp của Công ty trong việc thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam năm 2019. Đây là danh hiệu uy tín thuộc Chương trình đánh giá các doanh nghiệp bền vững nhất tại Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Việt Nam phối hợp tổ chức thường niên từ năm 2016.

10/2019

history image

Doanh nghiệp có sáng kiến kinh doanh bền vững

Tại Lễ trao giải thưởng Doanh nghiệp châu Âu tiêu biểu tại Việt Nam do Phòng thương mại và Công nghiệp Châu Âu tại Việt Nam tổ chức, Tetra Pak đã được trao tặng Giải thưởng Sáng kiến Kinh doanh Bền vững nhờ những nỗ lực giảm thiểu tác động đến môi trường trong cả hoạt động sản xuất kinh doanh và việc đổi mới sáng tạo ra các sản phẩm có thể tái chế hoàn toàn cũng như việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.