Cách 1

Bước 1: Uống hết sữa

Bước 2: Bẻ 4 góc

Bước 3: Đập dẹp hộp

Bước 4: Cắt theo chiều dọc

Bước 5: Trải hộp phẳng

Bước 6: Làm sạch bề mặt

Bước 7: Xếp gọn vào khay

Bước 8: Mang đến điểm thu gom
Cách 2

Bước 1: Uống hết sữa

Bước 2: Bẻ 4 góc

Bước 3: Đập dẹp hộp

Bước 4: Xếp gọn vào khay

Bước 5: Mang đến điểm thu gom