MỌI THẮC MẮC, YÊU CẦU LIÊN HỆ

The Metropolitan 235 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HOẶC GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI