Vỏ hộp sữa được mang đến điểm thu gom

Từ điểm thu gom, vỏ hộp sữa được vận chuyển đến nhà máy tái chế

Trong quá trình tái chế tại nhà máy, vỏ hộp sữa sẽ được phân tách thành bột giấy và nhôm nhựa. Từ các thành phần đó, nhà máy sẽ sản xuất thành các sản phẩm tái chế

Các sản phẩm sau khi tái chế sẵn sàng được đưa đến tay người tiêu dùng và bắt đầu vòng đời mới