Cuộc thi "Trường bé gom nhiều hộp giấy nhất"

- Nội dung: Cuộc thi sẽ tìm ra các trường có số lượng vỏ hộp giấy thu được nhiều nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình. 

Cụ thể, Ban Tổ chức sẽ chia các trường học thành 5 nhóm dựa trên số lượng học sinh gần tương đồng để đảm bảo không có sự chênh lệch quá lớn về quy mô giữa các trường. Để chiến thắng trong cuộc thi, các trường sẽ cần khuyến khích học sinh, phụ huynh gấp, làm dẹp vỏ hộp giấy sau khi uống tại nhà và hỗ trợ các con mang tới trường để cùng thu gom. 

- Thời gian: Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 29/01/2021

- Cách thức dự thi

Bước 1: Các trường truy cập địa chỉ http://taichevohopgiay.com/cuoc-thi-tai-che-hoc-duong để biết trường thuộc nhóm nào.

Bước 2: Các trường thực hiện phân loại, thu gom vỏ hộp giấy được sử dụng trong chương trình Sữa Học đường, cũng như từ việc thu gom tại gia đình của học sinh và giáo viên.

Bước 3: Công ty LAGOM sẽ thu gom 2 tuần 1 lần tại các trường tham gia, thống kê tổng số kg vỏ hộp giấy thu được và xác nhận với Trường. 

Bước 4: Ban Tổ chức sẽ thống kê số liệu theo từng nhóm và sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, đăng tải trên website http://taichevohopgiay.com/cuoc-thi-tai-che-hoc-duong và công bố các trường đoạt giải.

- Giải thưởng: Số lượng giải thưởng được phân bổ dựa trên số lượng trường trong mỗi nhóm:

Nhóm

Giải Nhất

(mỗi giải gồm 04 máy lọc nước tự động uống liền)

Giải Nhì

(mỗi giải gồm 03 máy lọc nước tự động uống liền)

Giải Ba

(mỗi giải gồm 01 máy lọc nước tự động uống liền)

I

(cho các trường có trên 2.000 học sinh / trường)

1

1

3

II

(cho các trường có từ 1.500 – dưới 2.000 học sinh / trường)

1

1

6

III

(cho các trường có từ 1.000 – dưới 1.500 học sinh / trường)

1

1

10

IV

(cho các trường có từ 500 – dưới 1.000 học sinh / trường)

1

1

35

V

(cho các trường có dưới 500 học sinh / trường)

1

1

35

NHÓM THI ĐẤU

Nhóm I (trên 2,000 học sinh/trường)

Nhóm II (từ 1,500 đến 2,000 học sinh/trường)

Nhóm III (từ 1,000 đến 1,500 học sinh/trường)

Nhóm IV (từ 500 đến 1,000 học sinh/trường)

Nhóm V (Dưới 500 học sinh/trường)