Cuộc thi “Góc thu gom sạch đẹp”

- Nội dung: Giải thưởng này nhằm khuyến khích các trường xử lý và sắp xếp vỏ hộp giấy sao cho ngăn nắp, gọn gàng để thuận tiện cho việc thu gom nhất.

- Thời gian gửi bài dự thi: Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 15/01/2021

- Cách thức tham gia

Bước 1: Mỗi trường gửi 03 hình ảnh mô tả hoạt động xử lý vỏ hộp giấy. Trong đó:

•    Ảnh 1: Hoạt động tham gia xử lý vỏ hộp của các em học sinh, giáo viên

•    Ảnh 2: Hoạt động hoạt tập kết vỏ hộp tại góc thu gom

•    Ảnh 3: Thể hiện toàn cảnh góc thu gom của trường 

Lưu ý: Ảnh có chiều ngang dưới 1.000 pixel. Dung lượng mỗi hình lớn hơn 3 MB nhưng không vượt quá 5 MB.

Bước 2: Các trường gửi 03 hình ảnh tới email [email protected] với nội dung email ghi rõ thông tin:

•    Tên trường:

•    Địa chỉ trường:

•    Họ và tên người liên hệ:

•    Số điện thoại người liên hệ: 

Bước 3: Ban Tổ chức sẽ đánh giá, công bố danh sách các trường theo thứ tự từ cao nhất xuống thấp nhất và chọn ra top 35 dựa trên:

•    Thời gian gửi bài dự thi sớm nhất

•    Hình ảnh phù hợp với các tiêu chí của cuộc thi như sau:

+    Chủ đề: các hình ảnh phải liên quan đến hoạt động thu gom, xử lý vỏ hộp giấy.

+    Tuân thủ hướng dẫn: vỏ hộp phải được thu gom đúng hướng dẫn, bao gồm xử lý sau khi uống, phân loại riêng và xếp ngay ngắn vào túi thu gom/vật chứa

+    Điều kiện lưu trữ: Góc thu gom gọn gàng, sạch đẹp.

+    Sự phối hợp trong hoạt động thu gom: ảnh dự thi thể hiện tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng thực hiện giữa học sinh, phụ huynh, nhà trường, thầy cô và đội thu gom.

+    Tính sáng tạo: có các ý tưởng sáng tạo giúp việc thu gom hiệu quả và hấp dẫn hơn.

Các bài dự thi sẽ được đăng tải trên website http://taichevohopgiay.com/cuoc-thi-tai-che-hoc-duong  

- Giải thưởng: 01 máy lọc nước tự động uống liền cho mỗi trường nằm trong top 35.

Lưu ý: Ban Tổ chức sẽ trao thưởng ảnh sớm nhất và đáp ứng tiêu chí cuộc thi.