Chương trình vì cộng đồng của TetraPak Vietnam, với sự đồng hành của Sở Tài Nguyên & Môi Trường Hà Nội, Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hà Nội, Đoàn Sở Tài Nguyên & Môi Trường TPHCM, Hội Yêu Rác, NHC-Hành Trình Giải Cứu Rác Chết, Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương và Công ty Lagom Việt Nam.